İPTAL ve İADE ŞARTLARI

 

GENEL HÜKÜMLER;

 

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 

3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir. Ürünlerin gönderimi Türkiye il sınırları içerisinde tüm il ve ilçelere anlaşmalı kargo şirketleri ile sağlanacaktır.

 

4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE;

 

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER;

 

8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Alıcı, İadesi mümkün olamayan, kullanılmış, ambalajı tekrar kapatılamayacak şekilde hasar görmüş, soğuk zincir kırılmış, cayma hakkında kullanılamayacak ürünler sınıfına giren ürünlerin ücretini diğer bir ödeme aracı ile Satıcı’ya 3 gün içerisinde ödemek ile yükümlüdür.

 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE;

 

9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

 

10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti Satıcı’nın ürün teslimi ile yetkilendirdiği personelden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.

 

 

CAYMA HAKKI;

 

11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden bir gün öncesinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

 

12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ;

 

ŞİRKET:

 

Firma Ünvanı          : HKE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.

Adres                       : Atatürk Mah. Ertuğrulgazi Sok. Metropol İstanbul A Blok No: 2E D: 294 Pk:34758 

                                   Ataşehir / İstanbul / Türkiye

E-posta                    : info@piccoli.com.tr

Telefon                     : 0850 218 17 81

 

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ;

 

13. Alıcı, satın aldığı ürün ile ilgili cayma hakkı süresi, ürünü sipariş ettiği tarihte başlar ve ürünün teslim tarihinden bir gün öncesi sona erer. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile imalatına başlanan ve ön siparişli ürün statüsüne giren ürünler (ekmek, meze vbg.) ile ilgili cayma hakkı kullanılamaz.

 

14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

 

15. Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkı süresi içerisinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

 

İADE KOŞULLARI;

 

16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa ürün ile birlikte ücretsiz verilen hediye, ikram, eşantiyon, aksesuar ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

18. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

19. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER;

 

20. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, soğuk zinciri kırılmış ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, kitap, dijital içerik, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

21. Gıda ile ilgisi olamayan diğer tüm araç, gereç, dekor ürünleri, sarf malzemeler, mutfak aletleri, kesme tahtaları, züccaciye ürünleri, mutfak gereçleri kategorisi altında bulunan ürünlerin de iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI;

 

22. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

 

ÖDEME VE TESLİMAT;

 

23. Sanal POS hizmeti veren İyzico ödeme platformu üzerinden Kredi kartı ile ödeyebileceğiniz gibi ayrıca Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, aşağıda belirtilen banka hesabımıza yapabilirsiniz.

 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

HKE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.

Vadesiz TR43 0001 5001 5800 7306 1423 76